Ważne informacje (aktualizacja_4)


  • 2020-04-01 08:03
 

W nocy 31 marca ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów, rozszerzające ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument ten m.in. stawia dodatkowe wymagania placówkom handlowym, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie filii w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Do najważniejszych możemy zaliczyć:

1. W godzinach 10:00 - 12:00 w filiach będą obsługiwani wyłącznie klienci w wieku 65+. Inni klienci nie będą obsłużeni.

2. Na terenie filii będą mogły przebywać następująca ilość klientów: Gdańsk - 3; Poznań - 6; Warszawa - 6. Prosimy o wyrozumiałość.

3. Klienci dokonujący zakupów muszą używać jednorazowych rękawic ochronnych lub płynu do dezynfekcji rąk. Postaramy się zabezpieczyć je dla wszystkich odwiedzających.

Starsze wiadomości:

Wieczorem 24 marca ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające poprzednie rozporządzenie o ogłoszeniu na obszarze RP stanu epidemii. Wiążą się z nim pewne kolejne ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się osób, które mogą skutkować utrudnieniami w dostępie do warsztatów motocyklowych. Ale są pewne wyjątki.

  • Ograniczenie nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych [...] oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Ten zapis pozwala na swobodne przemieszczanie się np. właścicieli i pracowników warsztatów, którzy jadą zakupić części zamienne choćby do naszych filii w Gdańsku, Warszawie czy Poznaniu.

Ale co ważniejsze:

  • Ograniczenie nie dotyczy osób przemieszczających się inaczej jak pieszo lub środkami publicznego transportu zbiorowego. Trudno powiedzieć, czy tej treści zapis w rozporządzeniu jest błędem (przeoczeniem) czy też zamierzonym celem ministra, ale skutkuje on tym, że ruch (przemieszczanie) się np. samochodem osobowym lub motocyklem nie są objęte jakimikolwiek ograniczeniami. Ta sytuacja pozwala na swobodny dojazd klientów detalicznych do warsztatów i sklepów motocyklowych.

Pełny tekst rozporządzenia ministra zdrowia jest dostępny stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

* * *

W sobotę rząd włoski zdecydował o zamknięciu wszystkich fabryk, które produkują inne towary niż te, niezbędne do przezwyciężenia kryzysu wirusologicznego. Zarządzenie objęło również wszystkie przedsiębiorstwa produkujące podzespoły do motocykli.

Naszym największym dostawcą dotkniętym ograniczeniem produkcji jest firma ATHENA. Informujemy, że zapasy uszczelek i innych towarów, pochodzących od tego dostawcy są na takim poziomie, że powinny wystarczyć na najbliższe 7-8 tygodni, zatem nie ma powodów do obaw.

W krajach azjatyckich, skąd pochodzi ogromna ilość towarów w naszej ofercie, sytuacja epidemiczna zaczyna się normować. W Japonii nie zamknięto żadnych firm, a komunikacja zbiorowa pracuje bez zakłóceń. Tajwan, pomimo trudnej sytuacji również pracuje normalnie. W Chinach wszystko zaczyna powracać do normalności i zapewne za 2-3 tygodnie wszyscy producenci objęci ograniczeniami rozpoczną normalną produkcję.

* * *

Firma kurierska DPD zawiesza do odwołania dostawy "na sobotę". Dostawy na pozostałe dni tygodnia są realizowane bez większych zakłóceń.

* * *

Firma DPD w związku z kryzysową sytuacją epidemiologiczną przypomina o możliwości regulowania pobrań za pomocą terminali, w które wyposażeni zostali kurierzy. Można w ten sposób płacić kartami kredytowymi, debetowymi oraz systemem bezstykowym (BLIK) itp.

O wszelkich problemach związanych z systemem bezgotówkowego regulowania pobrań prosimy nas informować.

Ponadto przypominamy.

Zamówienia wysyłkowe są realizowane w trybie normalnym. Odbiory własne w filiach również.

Z racji na zbliżający się wielkimi krokami sezon motocyklowy, wiele pytań dotyczy zapewnienia ciągłości dostaw w tym najbardziej newralgicznym dla całej branży motocyklowej momencie roku. Pragniemy poinformować, że do tej pory żaden z naszych dostawców nie zgłosił problemów z realizacją składanych przez nas zamówień. Dotyczy to producentów azjatyckich oraz europejskich. Dostawy docierają do nas na czas. Stopień realizacji zamówień nie odbiega od standardu doświadczanego przez nas w latach ubiegłych. Nie mamy zatem podstaw sądzić, że w niedalekiej przyszłości może brakować towaru z któregokolwiek sektora towarowego.

W sposób niezakłócony pracuje również transport towarowy. Żadna z firm transportowych, z którymi pracujemy od lat nie zgłasza problemów w tym zakresie.

Firma kurierska DPD, z racji na bezpośredni kontakt z odbiorcami przesyłek, podjęła stosowne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kurierom jak i adresatom wysyłanych przez nas przesyłek. Kurierzy zostali już wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz w preparaty do dezynfekcji rąk. UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją, kurierzy mają prawo dostarczać przesyłki pod drzwi i bez podpisu odbiorcy pod warunkiem, że kurier nawiąże wcześniej kontakt z odbiorcą i odbiorca wyrazi zgodę na takie doręczenie. Rozwiązanie to ma obowiązywać do czasu eliminacji zagrożenia epidemiologicznego.

Pragniemy Państwa zapewnić, że Larsson Polska sp. z o.o. stosuje się ściśle do zaleceń WHO, Sanepidu oraz ogólnych zasad BHP, które obowiązują wszystkich polskich przedsiębiorców.

O ewentualnych zmianach w temacie kryzysu w jakim znaleźliśmy się wszyscy będziemy informować w kolejnych komunikatach.