Przyczyną problemów z logowaniem może być błędnie wpisywane hasło lub nazwa użytkownika. Jeśli nie pamiętasz lub nie jesteś pewien poprawności hasła, skorzystaj z opcji resetowania hasła klikając w link Nie pamiętasz hasła? znajdujący się w panelu logowania po prawej stronie.

UWAGA! Hasło nie może zawierać polskich znaków diaktrycznych!
Jeżeli Twoje hasło zawiera polskie znaki zalecamy niezwłoczną zmianę hasła za pośrednictwem powyższego rozwiązania. W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Aby poznać numer listu przewozowego należy zalogować się na swoje konto w naszym systemie.

Następnie trzeba przejść do listy faktur (ikona ), wybrać zakres dat, z których pochodzi faktura, której dotyczy list przewozowy. Na liście faktur należy kliknąć ikonę , po czym pojawi się numer listu przewozowego wraz z aktualnymi danymi trackingu przewoźnika.

Dostępność towaru w sklepie on-line MIKE jest prezentowana za pośrednictwem trójkolorowych wskaźników. Oznaczenia kolorów odnoszą się do wybranego magazynu:

- zielony - towar dostępny
- żółty - towar niedostępny na wybranym magazynie, lecz dostępny w innym lub u dostawcy
- czerwony - towar niedostępny

Aby sprawdzić dostępność na pozostałych magazynach, należy przesunąć kursor myszy na wskaźnik. Pojawi się wówczas lista naszych poszczególnych magazynów wraz z informacją o dostępnej ilości danego towaru.

Wybrany magazyn można po zalogowaniu wskazać w ustawieniach konta sklepu MIKE.

Aby poznać sprawdzić status zamówienia należy zalogować się na swoje konto w naszym systemie.

Następnie trzeba przejść do listy zamówień (ikona ), wybrać zakres dat, z których pochodzi wybrane zamówienie. W kolumnie Status widnieje informacja o aktualnym statusie danego zamówienia.

Pod tabelą z listą zamówień znajduje się objaśnienie do poszczególnych kolorów, którymi zostały oznaczone zamówienia.

Nie, nie ma możliwości domówienia towaru do wcześniej złożonego zamówienia. Zamówienie w chwili złożenia zostaje automatycznie przekazane do realizacji. W związku z tym niemożliwe jest również łączenie zamówień.

Tak, na prośbę klienta możliwe jest wystawienie dodatkowej karty klienta. Karta klienta wydawana jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W celu zamówienia karty prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Zamówienia można składać poprzez:

- sklep internetowy www.larsson.pl,
- e-mail; pisząc na adres biuro@larsson.pl,
- osobiście; w jednej z naszych filii (adresy filii w dziale Kontakt).

Do klientów detalicznych paczki wysyłane są za zaliczeniem pocztowym. W przypadku odbioru osobistego w sklepie możliwa jest płatność gotówką lub kartą płatniczą. Nasi odbiorcy hurtowi mają dodatkową możliwość innego sposobu rozliczania się.

Tak, podając numer zamówienia, jednak nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie przed upływem 14 dni roboczych od dnia zamówienia.

Jeśli zamówienie zostanie złożone do godziny 14:00, realizacja następuje w dniu wpłynięcia zamówienia, jeśli po godzinie 14:00 - następnego dnia roboczego.

Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielną przesyłką. Zamówienia traktowane są jako osobne zlecenia, na bieżąco zatwierdzane do realizacji na magazyn i nie ma możliwości ich łączenia.

Tak, najkorzystniej będzie uprzednio złożyć zamówienie w wybranym sklepie. W przypadku naszych odbiorców hurtowych możliwy jest również odbiór towaru w magazynie wysyłkowym, po uprzednim złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy

Aby sprawdzić status wysłanej paczki należy zalogować się na swoje konto w naszym systemie.

Następnie trzeba przejść do listy faktur (ikona ), wybrać zakres dat, z których pochodzi faktura, której dotyczy list przewozowy. Na liście faktur należy kliknąć ikonę , po czym pojawi się numer listu przewozowego wraz z aktualnymi danymi trackingu przewoźnika.

W razie otrzymania uszkodzonej paczki, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu lub braków w przesyłce są rozpatrywane tylko na podstawie takiego protokołu.

UWAGA! Zawsze sprawdzaj stan oraz zawartość paczki w obecności kuriera! Larsson Polska zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji w przypadku nie spisania wyżej wymienionego formularza.

Podejmiemy współpracę z każdą firmą, która działa w branży motoryzacyjnej.

W celu rejestracji firmy należy:

  1. Wybrać zakładkę Współpraca
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line
W ciągu 1 dnia roboczego nastąpi weryfikacja zgłoszenia. Po zatwierdzeniu rejestracji na podany w formularzu adres e-mail zostaną wysłane dane do logowania w naszym sklepie internetowym.

Na adres siedziby firmy zostanie wysłany dokument rejestracyjny tzw. "żółta karta". Po jego wypełnieniu i odesłaniu na nasz adres zostaną udostępnione rozszerzone formy płatności (m.in. przelew, raty).

Tak, rabaty są dostępne od razu po rejestracji i akceptacji przez naszego pracownika. Poziom rabatów na poszczególne grupy towarowe jest zależny od wielu czynników i jest widoczny po zalogowaniu przy wybranym towarze.

Należy przesłać dokument potwierdzający jakąkolwiek zmianę w postaci uaktualnionego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oficjalne pismo z ową informacją potwierdzone pieczęcią firmy oraz podpisem.

Uwaga! W przypadku zmiany numeru NIP, należy ponownie przejść proces rejestracyjny przez formularz zgłoszeniowy w dziale Współpraca.

W przypadku zaginięcia przesyłki, uszkodzenia w transporcie lub niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy prosimy niezwłocznie skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Dzięki temu będziemy mogli w najkrótszym możliwym czasie rozwiązać zaistniały problem.

Uwaga! Formularz reklamacyjny znajdujący się na naszej stronie nie dotyczy niezgodności związanych z dostawą.

Aby złożyć reklamację należy skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu w Panelu Klienta w sekcji Zwroty i Reklamacje (opcja Zgłoszenie reklamacji).

Po poprawnym wypełnieniu formularza i przesłaniu zgłoszenia reklamacji należy pobrać wypełniony formularz w formacie PDF, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dołączyć do reklamowanych towarów.

Wraz z formularzem pobrana zostanie etykieta z kodem identyfikacyjnym, którą należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Prosimy pamiętać, że nie jest to list przewozowy. List przewozowy należy uzyskać we własnym zakresie od przewoźnika lub w placówce pocztowej.

Tak oznakowaną przesyłkę z odpowiednio zabezpieczonym towarem prosimy przesłać na adres:

Larsson Polska sp. z o.o. - Dział Reklamacji
ul. Narwicka 21
80-557 Gdańsk

Uwaga! Przesyłek za pobraniem nie przyjmujemy.
Wypełnienie elektronicznego formularza reklamacyjnego oraz oznaczenie przesyłki kodem identyfikacyjnym jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia przesyłki niespełniającej powyższych wymagań i odesłania jej na koszt klienta.

Ze względu na indywidualne podejście do każdego przypadku reklamowanego towaru jeden formularz zgłoszenia reklamacyjnego dotyczy jednego towaru. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczących kolejnych towarów, należy wypełnić kolejny formularz zgłoszenia reklamacji.

Nie ma konieczności drukowania osobno wszystkich formularzy reklamacyjnych z osobnymi etykietami identyfikacyjnymi. Po przejściu do Historii Reklamacji (Panel Klienta, sekcja Zwroty i Reklamacje) i wyszukaniu dokumentów reklamacyjnych można zaznaczyć kilka pozycji, a następnie klikając w Wydrukuj zaznaczone dokumenty, pobrać jeden zbiorczy formularz reklamacyjny wraz z jedną etykietą identyfikacyjną.

Po otrzymaniu przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformujemy Państwa o rozpoczęciu rozpatrywania reklamacji. Proces ten może potrwać do 14 dni, przy czym jeżeli konieczne będzie odesłanie towaru do dostawcy, czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o statusie reklamacji. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać również po zalogowaniu w Panelu Klienta w sekcji Zwroty i Reklamacje (opcja Historia reklamacji).

Na liście dokumentów reklamacyjnych można śledzić aktualny status reklamacji. Po jego kliknięciu pojawi się historia jak zmieniał się w czasie. Z poziomu listy dokumentów można także uzyskać szczegóły dotyczące wybranego dokumentu reklamacyjnego (poprzez kliknięcie jego numeru).

Aby zwrócić towar należy skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszenia zwrotu dostępnego po zalogowaniu w Panelu Klienta w sekcji Zwroty i Reklamacje (opcja Zgłoszenie zwrotu).

Po poprawnym wypełnieniu formularza i przesłaniu zgłoszenia zwrotu należy pobrać wypełniony formularz w formacie PDF, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dołączyć do zwracanych towarów.

Wraz z formularzem pobrana zostanie etykieta z kodem identyfikacyjnym, którą należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Prosimy pamiętać, że nie jest to list przewozowy. List przewozowy należy uzyskać we własnym zakresie od przewoźnika lub w placówce pocztowej.

Tak oznakowaną przesyłkę z odpowiednio zabezpieczonym towarem prosimy w ciągu 15 dni od daty zgłoszenia zwrotu dostarczyć do naszego magazynu (sklepu), w którym towar został zakupiony. Jeżeli nie otrzymamy towaru przed upływem tego terminu, zgłoszenie zwrotu zostanie anulowane i w celu dokonania zwrotu konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza on-line.

Obsługa magazynu (sklepu) jest uprawniona do przyjmowania zwrotów tylko tych towarów, które zostały tam sprzedane. Błędnie zaadresowane przesyłki mogą zostać zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Adresy magazynów i sklepów znajdują się w dziale Kontakt.

Uwaga! Przesyłek za pobraniem nie przyjmujemy.
Wypełnienie elektronicznego zgłoszenia zwrotu oraz oznaczenie przesyłki kodem identyfikacyjnym jest niezbędne do przyjęcia zwrotu. Zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia przesyłki niespełniającej powyższych wymagań i odesłania jej na koszt klienta.

Wynika to z domyślnej formy rozliczeń Państwa firmy. Kontrahenci z domyślną formą płatności pobranie lub gotówka nie mogą skorzystać kompensaty.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformujemy Państwa o otrzymaniu przesyłki od przewoźnika. Od tego momentu w ciągu kilku dni roboczych Państwa zwrot zostanie zweryfikowany.

Po pomyślnym rozpatrzeniu zwrotu na Państwa adres e-mail zostanie wysłana informacja o wystawieniu faktury korygującej na zwracane towary. Dokument ten będzie dostępny do pobrania w Panelu Klienta w sekcji Faktury i Korekty (opcja Korekty). Pobranie faktury korygującej znacząco przyspieszy proces rozliczenia (zwrotu środków).

W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych towarów z przesłanym formularzem zwrotu skontaktujemy się z Państwem celem wyjaśnienia.

Gdy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy zwrot towarów będzie wiązał się z naliczeniem dodatkowej opłaty, zostaniecie Państwo poinformowani o wystawieniu faktury za ponowne wprowadzenie towaru na magazyn. Będzie ona dostępna do pobrania w Panelu Klienta w sekcji Faktury i Korekty (opcja Faktury).

Informacje na temat statusu zwrotu można uzyskać po zalogowaniu w Panelu Klienta w sekcji Zwroty i Reklamacje (opcja Historia zwrotów).

Tak, zamówienie można złożyć tylko po zalogowaniu.

Tak, chwilowy brak towaru na stanie nie powoduje blokady składania zamówień.

Na towary specjalne zazwyczaj czekamy ok. 14 dni roboczych.

W przypadku braku na magazynie wysyłkowym zamawianego towaru, czekamy do dostawy (przybliżony termin dostawy wyświetla się w momencie składania zamówienia). W sytuacjach wyjątkowych, istnieje możliwość zwrócenia się bezpośrednio do kierownika sklepu, w którym towar jest dostępny z prośbą o jednorazową wysyłkę. Decyzję o wysyłce w takiej sytuacji podejmuje kierownik sklepu.

Nie pozyskujemy do magazynu wysyłkowego towarów z magazynów w naszych filiach.

Przyczyną problemów z logowaniem może być błędnie wpisywane hasło lub nazwa użytkownika. Jeśli nie pamiętasz lub nie jesteś pewien poprawności hasła, skorzystaj z opcji resetowania hasła klikając w link Nie pamiętasz hasła? znajdujący się w panelu logowania po prawej stronie.

UWAGA! Hasło nie może zawierać polskich znaków diaktrycznych!
Jeżeli Twoje hasło zawiera polskie znaki zalecamy niezwłoczną zmianę hasła za pośrednictwem powyższego rozwiązania. W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

EDI jest międzynarodowym formatem, który został uznany za standard w elektronicznej wymianie danych. Dzięki niemu wymiana dokumentów między systemami różnych przedsiębiorców może ograniczyć się do eksportu FV z systemu sprzedawcy i importu jej bezpośrednio do systemu klienta. Upraszcza i skraca to do minimum proces np. przyjmowania towarów na magazyn.

Co do zasady z formatu EDI może korzystać każdy. Jednakże należy pamiętać, że nie wszystkie (zwłaszcza mało popularne) programy sprzedażowe obsługują ten format. Ponadto wiele programów korzysta z lekko zmodyfikowanej wersji formatu EDI. Na chwilę obecną nasz system obsługuje format dla programu Subiekt. W przyszłości przewidujemy zwiększenie liczby obsługiwanych programów.

Aby pobrać fakturę w formacie EDI należy po zalogowaniu przejść do listy Faktur w Panelu Klienta. Następnie po wybraniu odpowiedniego przedziału dat, pojawi się lista dokumentów z tego okresu. Przy każdej z faktur pojawi się ikona , po kliknięciu, której proces pobierania pliku EDI z FV zostanie rozpoczęty.

Specjalnie dla naszych klientów posiadających program Subiekt przygotowaliśmy krótką instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi po procesie importowania faktury do systemu. Instrukcja dostępna jest tutaj.

Każdy użytkownik programów sprzedażowych może w swoim systemie sparametryzować takie ustawienia jak nazwa i symbol kontrahenta (sprzedawcy i wystawcy faktury) lub to czy usługi mają być rozliczane jednorazowo czy trzeba traktować je jako towar. W związku z powyższym każdy zalogowany użytkownik naszego systemu, może ustawić niektóre parametry bezpośrednio przed eksportem faktury. Aby ustawić takowe parametry należy zalogować się, przejść do sekcji Profil w Panelu Klienta, a następnie ustawić odpowiednie parametry w sekcji Ustawienia EDI.

Nie, nie jest to błąd. Rozbieżności wynikają ze sposobu i kolejności wyliczania wartości podatku oraz z faktu stosowania zaokrągleń kwot podczas przeliczeń.