Diagnoza i naprawa wtryskiwaczy


  • 2022-08-03 14:20
 
UWAGA! Jest to artykuł archiwalny. Niektóre informacje takie jak ceny, lista towarów itp. mogą być już nieaktualne. Wszelkie aktualne dane znajdują się w aplikacji MIKE.

W typowych silnikach spalinowych bardzo ważną sprawą jest utrzymywanie mieszanki paliwowo powietrznej we właściwych proporcjach. Spalanie stechiometryczne to takie, gdzie ilość paliwa, a więc ilość cząsteczek węgla i wodoru, odpowiada ilości cząsteczek tlenu, które po połączeniu się w procesie utleniania (spalania) daje energię cieplną. Wtedy osiągamy „książkowe” wykorzystanie energii z paliwa. Tyle mówi teoria. Aby można było w praktyce uzyskać ten efekt, należy silnikowi dostarczyć nieco więcej tlenu (nadmiar powietrza).

Stosunek wagowy powietrza do paliwa (AFR) dla mieszanki stechiometrycznej powinien wynosić 14,4 czyli na 1kg paliwa należy dostarczyć 14,4 kg powietrza, co daje ok. 12m3! Wtedy współczynnik λ równy jest 1, a wydalany jest CO2. Nadmiar powietrza tworzy mieszankę ubogą (współczynnik λ>1), a niedobór powietrza bogatą (współczynnik λ<1), w wyniku czego powstaje CO (tlenek węgla). Im jest go mniej w spalinach, tym bliżej do całkowitego spalenia paliwa.

Utrzymanie współczynnika λ na poziomie równym 1 jest właściwie niemożliwe. Tolerowanym przedziałem jest zakres 0,997-1,003. Aby go utrzymać, w układzie wydechowym stosowane są czujniki tlenu zwane sondami lambda. Ważne jest, aby filtr powietrza był drożny, gdyż do pracy silnika potrzebne są ogromne ilości powietrza (pisaliśmy o tym wcześniej). Dzięki zastosowaniu przepływomierza komputer sterujący pracą silnika liczy ilość powietrza jakie wpada w danym momencie do komory spalania. Może wtedy obliczyć ile paliwa należy wtrysnąć do silnika za pomocą wtryskiwaczy, aby mieszanka miała właściwe proporcje.

Na nic jednak wszelkie obliczenia komputera sterującego pracą silnika jeśli sam element wykonawczy, jakim jest wtryskiwacz, pracuje nieprawidłowo! Czasem podaje on za małą ilość paliwa, czasem za dużą, a do tego, nieprawidłowe rozpylanie mgły paliwowej, powoduje niejednorodność mieszanki i brak możliwości całkowitego spalenia jej w krótkim czasie. To oczywiście prowadzi do niewykorzystania energii zawartej w paliwie, a więc zwiększonego spalania, ale co gorsza do nadmiernego i szybszego zużycia mechanicznego, a z czasem do poważniejszych awarii silnika.

Jedynym ratunkiem są serwisy specjalizujące się w naprawach wtryskiwaczy. Podstawowym ich wyposażeniem jest urządzenie sterująco-myjące do wtrysków takie jak JMP 7223000. Dzięki niemu, zadając określone parametry możemy zbadać:

- ilość podawanego paliwa dzięki menzurkom,
- jakość rozpylania (kąt wtrysku i jednorodność mieszanki) dzięki obserwacji mgły paliwowej i jej szerokości kąta,
- szczelność lub zablokowanie wtryskiwaczy.

Urządzenie to pozwala na przeprowadzanie testów, napraw, czyszczenia i konserwacji wtryskiwaczy, posiada zainstalowany zestaw adapterów, oraz wyposażone jest dodatkowo w myjkę ultradźwiękową. Jest proste w obsłudze i pozwala na wygenerowanie sporego zysku dla warsztatu motocyklowego, gdyż serwisy oferujące tego typu usługi należą wciąż do rzadkości.

W zestawie środki czyszczące do usunięcia trudnych osadów i zabrudzeń. Urządzenie jest dostępne również w sprzedaży ratalnej. W kartotece towaru można zapoznać się z instrukcją użytkowania w języku polskim.

Aby kupić osobiście udaj się do jednego z naszych przedstawicieli.

Numer katalogowy produktu: 722.30.00 cena: 3754,85

Aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu JMP do wtryskiwaczy - kliknij tutaj.