Rok 2001

To ważny okres dla życia naszej firmy. Oferta katalogowa przekracza już 10 000 pozycji, a objętość katalogu - 550 stron. Stale rośnie ilość współpracujących z nami sklepów i warsztatów. Na koniec roku ich liczba wyniosła 500. Systematycznie rozrasta się również sieć sklepów patronackich i na koniec 2001 roku wynosi 15 podmiotów.

Załoga Larsson Polska stale się powiększa. Tworzą się w naszej firmie działy, które specjalizują się w konkretnych działaniach zmierzających do poprawy obsługi klienta.

W połowie roku, podejmujemy decyzję o zmianie siedziby spółki na większą, wygodniejszą, a przede wszystkim umożliwiającą dalszy rozwój. Koniec roku to czas ogromnych przemian. Zmieniamy siedzibę, zmieniamy formę prawną, zmieniamy sposób przygotowywania oferty. Rośnie ilość motocykli. Odnotowujemy coraz większe zapotrzebowanie na towary do stosunkowo nowych motocykli. To mobilizuje nas do ciągłego poszerzania asortymentu części zamiennych, uwzględniających zmiany na polskim rynku.